top of page

Stenhus och brandsäkerhet

Kan stenhus brinna?


Trä kan antändas och brinna. Därför kan en brand i ett trähus bli förödande. Ibkand kan det vara bättre att låta huset brinna upp än att försöka släcka elden eftersom huset ändå blir så förstört att det måste rivas.


Hur är det med stenhus? Kan de ockå brinna? Ja - även stenhus har en takkonstruktion med trätakstolar och råspont på dessa. Då hjälper det inte att ytterväggarna är av betong/lättbetong/lättklinker o likn. Eldslågor från en invändig brand eller en brand som når taksprånget sprider sig uppåt och antänder taket. Endast väggarna står kvar. I vissa fall kan dessa behållas vid återuppbyggnaden.


Säkraste konstruktionen är därför om stenhusets tak består av betongelement som då hindrar att el-den sprids. Enda kända exemplet på typhusmarknaden som har detta koncept är våra unika stenhus. Dock skall nämnas att vid mycket höga brandtemeperaturer så tar även betong/lättbetong och lättklinker skada.


Comments


Featured Posts
Titta in snart igen
När inlägg har publicerats hittar du dem här.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Inga taggar än.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page