top of page

Vi gör gärna en kostnadsfri skiss åt Dig...

Om Du har en tomt så gör vi gärna en husskiss åt Dig - kanske vi hittar en lösning som Du inte tänkt på.

 

 

Så här gör Du:

Maila eller skicka oss nedanstående underlag:

 

1) Nybyggnadskarta som Du skaffar från kommunen - så vi ser tomtgränser, nivåkurvor mm.

2) Gällande planbestämmelser - dvs tillåten byggnadshöjd/antal våningar/byggnadsarea mm.

3) Dina önskemål om antal och typ av rum, inredning, planlösning, placering på tomten  mm

4) Bilder på tomten och omgivningen så vi får en uppfattning om miljön

Vi skissar ett kostnadsfritt förslag och mailar Dig.

Du förpliktigar Dig inte till något 

... men det skulle vara intressant att höra vad Du tyckte om skissförslaget...

Välkommen att kontakta vår arkitekt om du har frågor 
Tel 031-3381800  arkitekt@unikastenhus.se

bottom of page