top of page

Kan en betongstomme vara flexiblare än en trästommme?

Det sägs att en yttervägg av trä är flexibel eftersom man enkel kan såga upp nya öppningar. Svårare att såga upp öppningar i betongelement. Men det finns faktiskt ett betonghus på marknaden som visar sig vara flexiblare än trähus -utan att ens behöva såga upp några öppningar!


Hur kan detta vara möjligt?


Jo man har löst det genom att öppningarna finns från början. De öppningar som sedan inte används på övervåningen fylls igen och bildar ”blindfönster”. Vill man sedan ändra planlösnungen och ta upp ett nytt fönster tar man bara bort ”blindfönstret”.


UnikaStenhus har 16 sådana öppningar på övervåningen. Bottenvåningen är utformad som en ”pelarkonstruktion” med 8 kraftiga pelare i form av en sk ramkonstruktion som bär hela stommen. Öppningarna mellan dessa kan sedan fritt utnyttjas som t ex stora fönsterpartier eller icke bärande utfack-ningsväggar som när som helst kan tas bort geom att de inte är bärande.Denna unika flexibilitet gör att huset enkelt kan anpassas efter kommande generationers behov. En intressant egenskap är att mellanbjälklaget (av lättbalkar) monteras efter det att stommen är monterad och vädertät. Man kan då välja att tex bara lägga ut en del av bjälklaget och ha resten öppet mellan våningarna.

Behöver man sedan mer golvyta på övervåningen >(när familjen växer) så lägger man ut resten av bjälklaget. När barnen flyttat ut kan man sedan ta bort det igen.

Comments


Featured Posts
Titta in snart igen
När inlägg har publicerats hittar du dem här.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Inga taggar än.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page