Torrång Arkitektkontor
 

Startades 1973 av arkitekt SAR/MSA Ola Torrång. Utbildad arkitekt vid Chalmers Tekniska Högskola. Efter arkitektexamen arbetade han bl a  i Japan där han inspirerades av enkelheten, flexibiliteten och samspelet med naturen i den traditionella japanska arkitekturen.

 

År 1978 påbörjade han utvecklingen av en ny typ av småhus som byggde på dessa idéer kombinerat med svenska krav på energihushållning. 1980 byggdes ett första prototyphus. 1982 kom det första typhuset ”Det Gåtfulla Huset” - ett oktagonalt hus, det första i Sverige helt av betongelement, vilket uppmärksammades stort i massmedia både i Sverige och övriga världen. Idéerna förfinades och 1988 såg ”Det Sagolika Huset” dagens ljus.

Kontoret kan sägas vara pionjär vad gäller utvecklingen av typhus med avancerade stommar av betongelement och med framsynta lösningar som idag, över 25 år senare, fortfarande är unika.

Betongelementen till Unika Stenhus tillverkas sedan över 25 år tillbaka av Finja Prefab AB:s fabrik i Hultsfred. Finja Prefab AB ägs av Finja AB. Moderbolaget har över 500 anställda och en årsomsättning på runt 1 miljarder sek.

OBS

Vårt typhus skall ej förväxlas med Finjas "Stilhus"  som tillverkades vid en annan av Finjas elementfabriker.

Finjas Stilhus saknar energilagrande betongskikt i ytterväggarna och har takkonstruktion av trä

till skillnad från våra typhus som tillverkas av Finjas elementfabrik i Hultsfred,

© 2017 Ola Torrång

Torrång Arkitektkontor, Lyckevägen 8, 43542 Mölnlycke, Sweden, tel 031-3381800, E-mail info@unikastenhus.se