top of page

Torrång Arkitektkontor
 

Startades 1973 av arkitekt SAR/MSA Ola Torrång. Utbildad arkitekt vid Chalmers Tekniska Högskola. Efter arkitektexamen arbetade han bl a  i Japan där han inspirerades av enkelheten, flexibiliteten och samspelet med naturen i den traditionella japanska arkitekturen.

 

År 1978 påbörjade han utvecklingen av en ny typ av småhus som byggde på dessa idéer kombinerat med svenska krav på energihushållning. 1980 byggdes ett första prototyphus. 1982 kom det första typhuset ”Det Gåtfulla Huset” - ett oktagonalt hus, det första i Sverige helt av betongelement, vilket uppmärksammades stort i massmedia både i Sverige och övriga världen. Idéerna förfinades och 1988 såg ”Det Sagolika Huset” dagens ljus. Namnet ändrades sedan till UnikaStenhus för att poängtera att det både var unikt och stenhus.

Kontoret kan sägas vara pionjär vad gäller utvecklingen av typhus med avancerade stommar av betongelement och med framsynta lösningar som idag, över 30 år senare, fortfarande är unika.

Vi sponsrar Munyuni Community Sand Dam i Kenya som ger dricksvatten till invånarna i byn.

Arkitekt Torrång har även designat Sveriges första miljösmarta smörkniv - som minskar matsvinnet

Välkommen att kontakta vår arkitekt om du har frågor 
Tel 031-3381800  arkitekt@unikastenhus.se

bottom of page