top of page

För- och nackdelar med stenhus

Stenhus består, till skillnad från trähus, av oorganiskt material som t ex natursten, betong, tegel, lättklinker, lättbetong.


I en tung, homogen eller massiv konstruktion består väggen huvudsakligen av ett och samma material rakt igenom som så-väl bär som i vissa fall även isolerar. Äldre, murade tegelhus och knuttimmerhus är också exempel på ”tunga” hus. Väggar av lättklinker och lättbetong måste putsas eller kläs med annat material. Ytterväggar av tegel har redan en färdig yta och kulör. Betongväggar har också en färdig yta. Dock brukar man måla dem för att få en viss kulör på fasaden. Efter natursten så har betong längst livslängd.


En tung konstruktion har många fördelar. Ett och samma material innebär större förutsägbarhet när det gäller reaktion på fukt, värme m.m. än när olika material blandas i en och samma vägg. Tunga konstruktioner magasinerar värme och jämnar därmed ut temperatursvängningarna över dygnet.


Fördelar stenhus

 • Lång livslängd, mindre underhåll

 • Mycket god ljudisolering

 • Kan lagra överskottsvärme och ger då svalka under heta sommardagar

 • Stommen är okänslig för fukt och angrips inte av alger eller mögel. En putsad fasad kan dock få grön algpåväxt där solen ej kommer åt.

 • Väggarna är helt täta och kan ta upp och sedan avge fukt. Kräver därför ej plastfolie.

 • Badrum i stenhus kan konstrueras utan fuktspärrVäggar av betong har även den fördelen att de är lätta att tvätta av jämfört med putsad fasad och står emot fysisk åverkan vilket inte en putsad fasad gör.

Nackdelar stenhus

 • Murade väggar tar längre tid att uppföra. Betongelement däremot monteras snabbt.

 • Huset har hög fukthalt första tiden, men väggarna är å andra sidan okänsliga för fukt.

 • Byggmaterialen kräver hög energiåtgång vid tillverkning

 • Betongväggar kräver isoleringsskikt av t ex cellplast inne i väggen (sandwichelement). Lättbetong/lättklinker är i sig isolerande men kräver då tjockare vägg

 • Kostnaderna för om- och tillbyggnad kan bli högre. Detta har man dock löst i typhuset UnikaStenhus genom en unik flexibilitet.

Comments


Featured Posts
Titta in snart igen
När inlägg har publicerats hittar du dem här.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Inga taggar än.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page