top of page

Kan betonghus vara miljövänliga?

Ja! Betongindustrin räknar med att det redan om 10 år skall finnas klimatneutral cement på marknaden.


Rent hållfasthetsmässigt klarar sig en betongstomme i över 100 år vilket är betydligt längre än för trähus. Om dessutom det skyddande taket är av betongelement så är livslängden ännu längre. Men... det räcker inte att stommen har lång livslängd. Kan den inte anpassas efter kommande generationers, idag okända, behov så hjälper inte en lång livslängd. Detta kräver maximal flexibilitet.


Ett trähus kan behöva målas om var 7-14 år beroende på hur utsatt det är för väder och vind. Varje ommålning (inkl byte av fuktskadad panel) av en villa på ca 150 m2 kostar ca 150-250 000 kr inkl moms. Under 100 år kan det bli ca 10 ommålningar vilket innebär stor miljöpåverkan. Ett betonghus behöver inte ens målas, men ofta målar man den (med silikatfärg) för att få en viss kulör. Silikatfärg ingår en kemisk bindning med betongen vilket gör den extra hållbar jämfört med vanlig färg på en träfasad.


Taket är den mest känsliga delen på ett hus både ur brand- och fuktsynpunkt. Eld letar sig alltid uppåt och regn faller alltid ner. Sålunda brinner även stenhus om taket är en träkonstruktion. Obrännbart av betongelement är därför en stor fördel mil-jömässigt.


Varm luft stiger uppåt både i stenhus och trähus. Sommartid kan det då bli olidligt varmt på övervåningen eftersom en trä-konstruktion som tak inte kan lagra värme. Ett tak av t ex 10 m3 välisolerade betongelement suger upp överskottsvärmen/energin och avger den på natten då temperaturen sjunker. Ger ett jämnt och behagligt inomhusklimat. Lägg därtill att det vid strömavbrott dröjer längre innan huset kyls ned jämfört med trähus.


Slutsatsen blir att rätt utformade betongstommar har miljömässiga fördelar sett till husets hela livscykel.Comments


Featured Posts
Titta in snart igen
När inlägg har publicerats hittar du dem här.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Inga taggar än.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page