GRUPPHUS - Tack vare sin form och insynsskyddade fönsterplaceringar klarar man tomter ned till 450 m2

Grupphus

Motala

Förslag som underlag till Detaljplan.

19 friliggande villor hustyp V2 vackert belägna i parklandskap vid Motala Ström.

Grupphus

Kalmar

Förslag till optimalt utnyttjande av markområde vid Vimpeltorpet.

Lägg märke till de enkelriktade korta gatorna som möjliggjorde inplaceringen av 12 villor. Trots små tomtstorlekar på 434 - 550 m2 känns området luftigt och karaktärsfullt tack vare förskjutningen och vridningen av huskropparna.

Grupphus

Linköping

Förslag till Bebyggelseplan.

Traditionell tomtindelning som genom att huvuddelen av huskropparna vridits ca 20 gr ger ett levande och intressant intryck. Lägg märke till garagens placering parallelt med gatan vilket skapar ett intimt gaturum. Eftersom bilarna kan vända på den egna tomtmarken undviks trafikfaran med bilar som på traditionellt sätt backar ut på lokalgatan.

Något för Ditt företag?

© 2017 Ola Torrång

Torrång Arkitektkontor, Lyckevägen 8, 43542 Mölnlycke, Sweden, tel 031-3381800, E-mail info@unikastenhus.se