top of page
stenhus_med_blindfönster.jpg

2 sätt att köpa och bygga UnikaStenhus ...

.De skiljer sig från att köpa hus från en vanlig Hussäljare/Husföretag.
Det har både för- och nackdelar.
Fördelen är framför allt att Du får ett bättre pris på stommen och fritt kan välja eventuella egna arbeten samt fabrikat och prisnivå på inredning och övrigt byggmaterial.

A. Självbyggeri:

 

 1. Du beställer Bygglovs- och Arbetsritningar från oss (Torrång Arkitektkontor)
  Du beställer konstruktionsritning, VVS-ritning och ev el-ritning från lokala konsulter och anlitar en Kontrollansvarig som gör en kontrollplan som byggmästaren skall följa för att säkerställa att lagar och föreskrifter för byggnationen uppfylls..

   

 2. Du köper betongstommen direkt från vår fabrik till Fabrikspris (se ”pris” på vår hemsida).
  Vi sänder Dig ett inköpsrättsintyg som bifogas beställningen.

   

 3. Du ordnar resten själv.
  a) Du bygger själv  eller
  b) Du tar in offerter från externa hantverkare och skriver avtal med dem.


Nackdelar:  Du vet i förväg bara vad själva Betongstommen och Arkitektritningarna kostar.
                       Kräver mycket arbete och tar lång tid. Kräver att Du har byggerfarenhet.

 

Fördelar:     Du har full kontroll över hela byggprocessen och kan styra kostnaderna som kan bli lägre.

 

OBS Stombeställning kan endast göras från företag, antingen extern entreprenören eller om du har eget företag. Tyvärr kan beställning inte göras från privatperson p gr av avtalsbestämmelser vid leverans av betongelement.

B. Entreprenad (enklast):

 

 1. Du beställer Bygglovs- och Arbetsritningar från oss (Torrång Arkitektkontor)
   

 2. Du köper betongstommen direkt från vår fabrik till Fabrikspris (se ”pris” på vår hemsida).
  Vi sänder Dig ett inköpsrättsintyg som bifogas beställningen. Du kan, som alternativ, låta extern entreprenör köpa in betongstommen och ta ansvar för den men då gör denne ett påslag på fabrikspriset.
   

 3. Vi förmedlar kontakt med vår representant eller Byggkonsult i Ditt område med vilken Du skriver ett avtal om hur mycket hjälp Du vill ha. Konsulten kan t ex sköta hela byggprocessen fram till inflyttningen.

  Konsulten tar in offerter från lokala byggmästare och ordnar med alla övriga ritningar som behövs. Konsulten kan själv stå som Kontrollansvarig eller ordna med någon. Konsulten väljer ut de mest fördelaktiga offerterna och hjälper Dig att skriva ett bra och tryggt avtal (enligt Konsumentverkets rekommendationer (. Antingen som en totalentreprenad (ett enda avtal med Byggmästaren) eller som separata avtal med respektive hantverkare.

   

 4. Vår representant/Konsulten följer och kontrollerar bygget från start  till slutbesiktning och inflyttning. Du betalar ett konsultarvode vars storlek beror på vad ni kommit överens om att denne skall göra
   

Nackdelar:  Du vet i förväg bara vad själva betongstommen och Arkitektritningarna kostar.

                       Under hand  lämnar vår representant/Byggkonsulten information om resterande kostnader 
                       baserade på de offerter denne fått in.

Fördelar:     Du har större möjligheter att påverka materialval och prisnivåer jämfört med att köpa
                       från Husförsäljare/Husföretag. Om problem uppstår under byggtiden står Konsulten  alltid
                       på  Din sida.  (Om Du i stället köper via en Hussäljare så står denne alltid på husföretagets
                       sida om problem uppstår.)

OBS Stombeställning kan endast göras från företag, antingen extern entreprenören eller om du har eget företag. Tyvärr kan beställning inte göras från privatperson p gr av avtalsbestämmelser vid leverans av betongelement.

Bra länk om att bygga hus

Välkommen att kontakta vår arkitekt om du har frågor 
Tel 031-3381800  arkitekt@unikastenhus.se

bottom of page