Stommontage, Dag 1-2

Väggelement vån 1, stålbalkar och övre väggelement

Klicka på bildrutan nedan. Det kan dröja lite...