Så monteras stommen

på bara 2 dagar

Animation Stommontage.gif

Unik montageteknik med endast 2 stämp

för alla 4 takelementen