Montage betongstomme med torpargrund

1.jpg
1a.jpg

8 hörnplintar med leca-mur för krypgrund

Leverans av 4 väggelement för våning 1

2.jpg

Montage av väggelement våning 1

3.jpg

Montage av övre väggelement

4.jpg

Sista övre väggelementet monteras

4a.jpg

Takstämpen monteras

4b.jpg

Nedre takelementen lyfts upp och monteras

5.JPG

Motstående nedre takelement monteras först på stämpen

6.jpg

Övre takelementen monteras

6a.JPG

Sista övre takelementet monteras och stämpen lyfts ut