Montage betongstomme med torpargrund

8 hörnplintar med leca-mur för krypgrund

Leverans av 4 väggelement för våning 1

Montage av väggelement våning 1

Montage av övre väggelement

Sista övre väggelementet monteras

Takstämpen monteras

Nedre takelementen lyfts upp och monteras

Motstående nedre takelement monteras först på stämpen

Övre takelementen monteras

Sista övre takelementet monteras och stämpen lyfts ut

© 2017 Ola Torrång

Torrång Arkitektkontor, Lyckevägen 8, 43542 Mölnlycke, Sweden, tel 031-3381800, E-mail info@unikastenhus.se