top of page

Algpåväxt förekommer ofta på fasader i norrläge inkl NV och NO där solens strålar inte kommer åt.

Särskilt träfasader och speciellt vindskivor är utstta för detta. Förekommer även på putsade fasader.

 

Hur är det då med betongfasader?

 

Vidstående bild är från ett av våra typhus. Fasaden vetter mot nordost och p g r av intilliggande träd får den knappt någon sol alls. Betongelementet är fribärande från hörn till hörn. Mellan dessa och upp till undersidan av betongelementen går en putsad länklinkerblockmur (icke bärande). Både putsen och betongen är målad med samma färgtyp. Bilden är tagen ca 15 år efter inflyttning. När algpåväxten började är dock inte känt.

 

Som framgår har endast putsen drabbats av algpåväxt vilket skulle kunna tyda på att betongen inte är lika känslig för påväxt. Orsaken kan eventuellt vara att betongen har en tätare struktur som inte ger den fukthalt som algera kräver eller/och att betongen är värmetrögare vilket ger mindre temperaturväxlingar under dygnet vilket minskar kondensutfällningen kalla nätter. Fotot är inget veteskapligt bevis men ger kanske en fingervisning

Välkommen att kontakta vår arkitekt om du har frågor 
Tel 031-3381800  arkitekt@unikastenhus.se

bottom of page