© 2017 Ola Torrång

Torrång Arkitektkontor, Lyckevägen 8, 43542 Mölnlycke, Sweden, tel 031-3381800, E-mail info@unikastenhus.se

Dag 2-3

Alla 8 takelementen monterade. Taket är nu fribärande. Stämpen lyfts ut genom öppningen i taket. Elementfogar mjukfogas. Stommen är klar och under tak. Helt okänslig för regn, snö och stormar.